Antall positive tester bruker å være litt høyere på mandager enn resten av uken, så dette var ikke uventet, sier sier kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.

– Vi forventer ytterligere økning i antall smittede fremover.

Vurderer digital hjemmeundervisning

Det er i hovedsak barn og unge som er smittet.

– De kommunale tjenestene går som normalt, men enkelte skoler vil vurdere digital hjemmeundervisning for de eldste elevene hvis sykefraværet øker blant skoleansatte som følge av koronasmitte i kombinasjon med annet sykefravær.

Sender kun SMS

Mens vi tidligere ringte hver enkelt som testet positiv, sender kommunen nå kun en sms med retningslinjer og informasjon til de som har en positiv test.

– Den enkelte som tester positiv, må selv varsle sine nærkontakter. Vi anbefaler i tillegg å bruke appen Smittestopp.

Utlevering av tester

Kommunen deler ut tester på rådhuset, på vaksinestasjonen på Sjøkanten senter og på Luftveisklinikken (her må man bestille via helseboka).

– Foreløpig deler vi ut selvtester til personer som har luftveissymptomer eller er husstandsmedlemmer til en person som er bekreftet smittet med covid-19. Det er begrenset til tre tester for enkeltpersoner og 15 tester for en familie.

– Trenger man flere tester, må man komme innom en gang til. Dette gjør vi for å slippe å gå tom for tester, slik at flest mulig får testet seg.

Boosterdose til alvorlig immunsupprimerte

Selv om Harstad ligger godt an på vaksinestatistikken, henger Troms og Finnmark litt etter med boostervaksinasjon til de alvorlig immunsupprimerte.

– Oppfriskningsdose anbefales til personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (prioriteringsgruppe 4).

– Dette inkluderer de organtransplanterte, de med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Anbefalingen om oppfriskningsdose til prioriteringsgruppe 4 gjelder uavhengig av om de har mottatt to eller tre doser i sin grunnvaksinasjonsserie.

Arvola sier vi fortsatt venter på smittetoppen i Harstad. Les mer her:

Fjerde dose

For de fleste vil oppfriskningsdosen bli den tredje dosen med koronavaksine de mottar.

– For de med alvorlig svekket immunforsvar, som anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen koronavaksine de mottar.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales gitt 3 måneder etter dose 3 i grunnvaksinasjonsserien.

Oppfriskningsdosen til de øvrige i prioriteringsgruppe 4 som har mottatt to doser i grunnvaksinasjonsserien anbefales gitt med et intervall på 20 uker.

Harstad kommune vaksinerer tirsdager, onsdager og torsdager, og har mange timer ledig.