– 5G kommer til Ibestad allerede i 2022. Men kanskje ikke til den bygda du trodde, skriver Ibestads ordfører Dag Sigurd Brustind i et innlegg på Facebook.

– Vi selger fibernettet vårt til Trollfjord Bredbånd. Det innebærer at alle kunder i hele kommunen får ett eneste kontaktpunkt å forholde seg til neste år.

Klåpen og Årbostad på Andørja får fiber i 2022. Kråkrøhamn og Fornes på Andørja får fiber i 2023.

All får tilbud om fiber

Dette innebærer at alle fastboende har fått tilbud om fiber senest i 2023.

– Vasskaret og Straumbotn på Andørja får 5G mobildekning i 2022. Vasskaret og Straumbotn har lenge slitt med manglende mobildekning og dårlig nett. Mobildekningen har vært svært dårlig for kommunens beredskap i et attraktivt friluftsområde. Da er det ekstra godt at fastboende, besøkende og beredskapsenhetene får det aller beste mobilnettet i vår region allerede fra neste år.

– Frøystein Vang har purret meg mange ganger vedrørende dårlige forhold i dette området. Det blir også 5G dekning mellom fjellene Rolla og Drangen i 2023. Dette er vårt største hytteområde og også her har vi behov for et mye bedre beredskapsnett.

Gode nyheter for alle i kommunen

Thore Mikalsen har fremmet denne saken flere ganger på vegne av utmarkslaget. Salgssummen var 9,6 millioner i tillegg til fire bygder utbygd med fiberkabel og to master med 5G mobilnett.

– Påkoblingsavgiften blir også en helt annen enn den har vært til nå. Dette er gode nyheter for alle som bor i kommunen, ønsker å flytte hit eller har fritidsbolig. Bolyst og attraktivitet er viktig for oss alle. Trollfjord har en policy om at de skal besøke områdene de bygger ut og snakke med berørte før utbyggingen.Trollfjord vant i skarp konkurranse med Nordkraft, Telenor og Homenett.