Andelen helt ledige har gått fra 3,3 prosent til 2,9 prosent den siste måneden. Situasjonen i Troms og Finnmark er fortsatt bedre enn i landet for øvrig hvor 4,3 prosent er helt ledige og 2,5 prosent er delvis ledige, opplyser NAV Troms og Finnmark i en pressemelding.

Andelen langtidsledige i fylket, altså̊ de som har vært ledige i mer enn 26 uker, er nå̊ på 47,4 prosent mot 35,3 prosent på samme tid i fjor.

Av alle ledige i fylket er totalt 2 405 personer permitterte, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Blant de permitterte er 946 personer helt ledige og 1 457 personer delvis ledige som følge av permittering.

Se tallene for Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad nederst i saken.

Størst nedgang i ledigheten innen reiseliv og transport

– Den høyeste ledigheten ser vi fremdeles innen reiseliv og transport, men antallet helt ledige går ned med 21,8 prosent fra januar til februar. Serviceyrker har nest størst nedgang sammenliknet med januar med 16,8 prosent færre helt ledige, skriver NAV Troms og Finnmark i pressemeldingen.

Blant de store byene i fylket har Tromsø 1 228 helt ledige som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken, Alta har 369 helt ledige som utgjør 3,3 prosent, Hammerfest har 171 helt ledige som utgjør 2,7 prosent, og Harstad har 357 helt ledige som utgjør 2,8 prosent.

Mange unge ledige

Av de 3 778 som nå̊ er helt ledige i Troms og Finnmark er 1211 personer under 30 år, noe som utgjør 32 prosent. Av de 2 844 delvis ledige er 756 personer under 30 år, noe som utgjør 26,6 prosent.

Troms og Finnmark har dermed en høyere ledighet blant unge enn i landet for øvrig hvor de under 30 år utgjør 29,6 prosent av de helt ledige, og 22,8 prosent av de delvis ledige.

Tallene for februar 2021:


Arbeidssøkere Helt ledige Delvis ledige Ledige jobber
Harstad 726 357 286 191
Kvæfjord 69 29 28 25
Tjeldsund 79 36 30 24
Ibestad 18 11 6 1