Norge preges av ny rekordsmitte og i flere byer er det innført tiltak. En fersk undersøkelse viser at flere er positive til nye tiltak og mer munnbindbruk.

På iHarstads uformelle avstemning, som ble lagt ut onsdag klokka 14, er det torsdag ettermiddag kommet 725 stemmer. Her svarer 73 prosent ja på spørsmålet «Bør folk i Harstad bruke munnbind på offentlig sted - der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand?»

19 prosent svarer nei, mens 8 prosent har ingen mening om det.

I undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion svarer 30 prosent at de synes at omfanget av koronatiltak i deres kommune bør økes, noe som er høyest på ett år.

Kun 11 prosent sier at tiltakene må reduseres. Resten mener det bør bestå som i dag, eller vet ikke.

Samtidig sier seks av ti nordmenn (59 prosent) så langt i november at de er positive til munnbindbruk i Norge. Dette er en økning på 13 prosentpoeng fra oktober.

Les også

Skal vi ta på oss munnbindet i Harstad nå?

Så langt i november sier også 53 prosent at de ønsker å teste seg fremover, mens 26 prosent sier nei. Resten vet ikke.

31 prosent av de spurte sier at de er bekymret for å bli smittet, mens 41 prosent ikke er det.

Samtidig svarer 51 prosent av de spurte at de er bekymret for at noen i familien blir smittet, noe som er 8 prosentpoeng høyere enn i oktober.

Det strømmer fortsatt på med stemmer. Her kan du svare: