Ungdomsrådet i Harstad mener det er en god ide at man knytter regionen nærmere, med flere bussruter. Dette kan få en positiv effekt for ungdom i Harstad og de øvrige kommunene i regionen. I dag ser vi at det går veldig få busser mellom Harstad og Narvik. De fleste av avgangene går også på formiddagene. En rute eller flere som går litt senere på kvelden kan hjelpe på mye for aktiviteter og sammenkomster for ungdom i regionen. Dette kan øke tilknytningen til regionen og øke antall fritidsaktiviteter som blir benyttet. Hvis man får flere til å velge buss, så vil det være en bonus for klimaet.

Vi håper at kommunene kan samarbeide godt, også på tvers av fylkesgrensene, slik at man kan få et solid tilbud. Det er behov for mer samkjøring av rutene slik at bussen korresponderer med busser som går ut i til bygdene som er langs veien mellom Harstad og Narvik. For at tilbudet skal bli brukt er det også nødvendig at billettprisene holdes lave, særlig for ungdom, slik at flere har råd til å benytte seg av tilbudet.

Buss-sonene mellom Harstad og Narvik oppleves som veldig rotete. Kanskje kunne det være en idé å rydde opp i dem? Hvis man slår sammen flere soner, så vil det gi billigere buss, som i lengden kan øke antallet som benytter seg av det. Man bør også se på hvordan prisene er lagt opp. Å ta buss fra Harstad til Narvik koster 144kr. Mens bussen andre veien, koster 217kr. Det gir ikke helt mening.

Flybussen er et marked som er upløyd. Det er rundt 241 00 personer som tar flybussen til/fra Evenes flyplass. Er dette et marked man kan se litt på? Kanskje kan man bygge på dette, slik at man får et godt, regiondekkende tilbud for ungdom (også for dere voksne, selvfølgelig).