(Nettavisen) Koronapandemien førte til omfattende runder med permitteringer i flere bransjer i 2020. På det høyeste var 400.000 personer registrert som arbeidssøkende hos NAV.

I utgangspunktet hadde ikke de permitterte rett på feriepenger av dagpengene som ble utbetalt i fjor – men etter sterkt politisk press bøyde regjeringen av og innførte feriepenger for permitterte som en midlertidig ordning i 2021 og 2022.

Feriepengene ble kalt en «ekstra håndsrekning» av regjeringen til permitterte og arbeidsledige, og skal utgjøre 10,2 prosent av de utbetalte dagpengene i fjor.

Ordningen gjelder imidlertid ikke for dem som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker siden koronautbruddet og fortsatt er permittert eller arbeidsledig. Disse har rett til å avvikle ferie og fortsatt få dagpenger.

Se flere regler om permittering og ferie i faktaboks lengre nede i saken.

Men: Du kan velge å stanse dagpengene dine i en kort periode for å få feriepenger. Da må du imidlertid være kjapp.

Innen 10. juni må du melde inn til Nav om du ønsker å stanse dagpengene og heller motta feriepenger. Det tror advokat Henriette Cecilie Breilid i Deloitte Advokatfirma at de færreste har fått med seg.

– Vi følger permitteringsregelverket tett, men har syntes at det har vært vanskelig å finne fram til denne informasjonen. Dette har vært lite omtalt og har gått under radaren, rett og slett, sier Breilid og fortsetter:

– Selve ordningen med feriepenger for dagpenger i 2020 ble vedtatt i slutten av april. Men at en viss gruppe faktisk kan velge hva de vil ha, ble jeg faktisk ikke klar over før i forrige uke.

Kan være mer gunstig med feriepenger

Dersom du er permittert eller arbeidsledig, kan du altså ta et aktivt valg om å stanse dagpengene for å få utbetalt feriepenger for perioden du var permittert i fjor - innen 10. juni. Men svarer det seg økonomisk?

– I kroner og øre kan det slå ulikt ut for den enkelte hva som er mest gunstig å velge. Men det viktigste er at du blir oppmerksom på at du har et valg, og at du dernest setter opp et regnestykke. Her må du bare hive deg rundt, sier advokat Breilid.

Hun anbefaler permitterte som er i tvil om hva som svarer seg om å ta kontakt med NAV.

Nettavisen Økonomi har vært i kontakt med beredskapsleder Yngvar Åsholt i NAV, som på e-post sier at rundt 30.000 dagpengemottakere i Norge kan stanse dagpengene og få utbetalt feriepenger av dagpengene for 2020.

– Har dere et råd til dem som synes det er vanskelig å velge?

– Man kan tidligst få utbetalt dagpenger fra den dagen man sender ny søknad om dagpenger. Det kan være lang saksbehandlingstid for å få gjenopptak av dagpenger. Saksbehandlingstiden på dagpenger er på rundt fire uker, eller mer i travle perioder. Stønadsmottaker må derfor selv vurdere om det lønner seg å stanse løpende dagpengesak, skriver beredskapslederen i en e-post.

Du kan få fire uker ferie med dagpenger i tillegg

Hva skjer dersom du som permittert eller ledig stanser dagpengene og får feriepengene for fjorårets dagpenger utbetalt - og deretter søker om dagpenger på nytt?

Du kan både få rett til feriepenger og rett til fire ukers fri med dagpenger, bekrefter NAV.

– Man kan stanse dagpengene for å få rett til feriepenger av dagpengene for 2020, uten at det påvirker retten til å ta ferie med dagpenger i 2021, skriver beredskapsleder Åsholt.

Dersom du skal regne ut hva du kan få i feriepenger fra dagpengene i 2020, er det viktig å ikke regne med dagene med lønnskompensasjon - som mange permitterte arbeidstakere mottok i opptil 18 dager i 2020.

Les også

iHarstad har testet glamping på Gressholman – her er dommen