Det er mye svevestøv i Harstad nå. Vi ber utsatte grupper ikke oppholde seg i områder hvor det observeres mye svevestøv. Vi ber også private huseiere og eiere av parkeringsplasser feie og koste. Vi opplever for tiden svært mye svevestøv i Harstad., skriver Harstad kommune på sin Facebook-side.

Byggeaktivitet gir støv hele dagen

Kommunen ber utsatte grupper om å unngå å oppholde seg i nærheten av de mest trafikkerte veiene og andre områder hvor det observeres mye støv. Ved målestasjonen ved Rv 83 på Seljestad måles konsentrasjonen av svevestøv kontinuerlig, og data overføres til nettstedet Luftkvalitet i Norge.

Det er målt spesielt høye konsentrasjoner av svevestøv i morgenrushet samt på ettermiddag/kveldstid. Den store byggeaktiviteten medfører også mye støv ellers på dagtid.

Ber eiere koste og feie

Kommuneoverlegen oppfordrer befolkningen, og da særlig personer med luftveissykdommer og alvorlige hjerte- og karsykdommer til å følge med på Luftkvalitet i Norge, og planlegge sin aktivitet ut fra anbefalingene som gis her. Kommunen er i dialog med veimyndighetene og bygg- og anleggsbransjen for å se på tiltak som kan redusere svevestøvet.

– Vi oppfordrer eiere av bygg og parkeringsplasser å feie/koste for å bidra til mindre svevestøv.