I et oppslag 4. mars kan iHarstad melde at kommunestyret enstemmig har uttalt seg mot Putins brutale krig i Ukraina og at kommunen forbereder seg på å ta imot flyktninger. Bra! Denne gangen er også Frp med flertallet i en sak om flyktninger. Også bra! (Eller: Det skulle bare mangle.) Så langt er ikke FrPs flyktningepolitikk til å kjenne igjen. Men frykt ikke, vi blir raskt korrigert.

Gruppefører Eivind Stene forklarer at disse flyktningene er annerledes: "Det er andre flyktninger enn vi er vant til".

Det er "for det meste (...) kvinner og barn". "Det er ikke snakk om menn i sin beste alder.

Jeg kan ikke se at "disse flyktningene" er i en annen situasjon enn tidligere flyktninger fra f.eks Afghanistan, Syria og Irak. Det er mennesker som i dypeste nød flykter fra krig og undertrykkelse. Også blant flyktningene fra Midt-Østen var det mange kvinner og barn. De ville ikke FrP ha inn. Og den handfull mennesker som sitter fast i leirer i Syria, er faktisk også kvinner og barn. De vil FrP heller ikke ha. At det ikke er "menn i sin beste alder" blant Ukraina-flyktningene, som Stene så hånlig uttrykker det, er også velkjent FrP-retorikk. Vi kjenner igjen "lykkejeger"-påstandene fra Listhaug og andre. Man kan spørre: Når ble menn, også i sin beste alder, frakjent retten til å kunne være flyktninger. Hva sier Flyktninge-konvensjonen og internasjonal rett om dette? Har FrPs sentralstyre nok en gang vært ute og klusset med disse dokumentene etter eget forgodtbefinnende og sendt dem nedover i kommandolinja?

Jeg kan ikke se noen annen forskjell på flyktningene fra Ukraina og flyktningene fra Afghanistan, Irak og Syria enn disse: Ukrainerne er "kristne", lyse i huden, og noen noen har til og med blå øyne. De andre flyktningene er muslimer, er mørkere i huden og går med rare klær. Det er forresten en forskjell til: I Afghanistan var norske myndigheter selv med på å skape flyktninge-problemet gjennom 20 års meiningsløs krigføring.

Av en eller annen grunn lar iHarstad flyktningmotstanderen Stene og FrP opptre som hovedtalsmenn for vedtaket i kommunestyret. Dermed får de fri adgang til å profilere seg som "humane" i flyktningespørsmål. Samtidig kan Stene blåse i hundefløyta til partimedlemmer og velgere at de ikke har forlatt sin rasistiske og inhumane flyktninge- og asylpolitikk. Den ligger fast.