Gå til sidens hovedinnhold

Ansatte i politiet var selv på musikkbingo: – Henlegger saken mot Verftet

Troms politidistrikt har henlagt saken mot STB Service AS, eierene av Verftet, for brudd på covid-19-forskriften i forbindelsen med musikkbingo på serveringsstedet i Harstad 29. desember 2020.

Begrunnelsen for henleggelsen er at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at musikkbingoen slik den ble gjennomført var et kulturarrangement, jf. covid-19 § 13a bokstav b).

Det er heller ikke funnet bevist at serveringsstedet ikke hadde lagt til rette for smittevernforsvarlig drift i tråd med nevnte forskrift § 14a.

Politiet deltok selv

Flere fra politiet deltok selv på arrangementet. Dette førte til at saken ble flyttet over til politiet i Tromsø og etterforsket derfra. 80-90 personer var på arrangementet 29. desember.

Onsdag 13. januar anmeldte Harstad kommune anmeldt Verftet ved selskapet SBT Service AS til politiet. I anmeldelsen forteller kommuneadvokaten at det kom bekymringsmeldinger om tidligere musikkbingo-arrangement på Verftet i august. Dette gjaldt manglende overholdelse av avstandskrav og at gjester ble oppfordret til å danse ved bordene.

"Daglig leder ble orientert om bekymringene og fikk veiledning i gjeldende smittevernsreglement. Etter tilbakemelding fra daglig leder fikk kommunen inntrykk av at virksomheten ville foreta de nødvendige endringer og tilpasninger." står det å lese i anmeldelsen.

Som bakgrunn for anmeldelsen viser kommunen til at de ikke kan se at det ble holdt god nok avstand mellom gjestene. Tolkingen av reglene som Verftet har benyttet er ifølge kommunen feil.

Vurderer å påklage henleggelsen

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen sier at de nå skal lese begrunnelsen for henleggelsen.

Kommuneadvokat Kristian Fredheim uttalte 13. januar 2021:

– Det er ingen holdepunkter for at det foreligger forsettlige brudd på smittevernreglementet. Det er imidlertid flere forhold som med tyngde taler for at arrangøren har utvist en straffbar uaktsomhet under gjennomføringen av arrangementet.

Les mer om dette her: 57 ble smittet: Kommunen vurderer anke

Les også

Verftet bryter stillheten: – Det som har skjedd er sterkt beklagelig

Les også

Kommunen anmelder Verftet etter smitteutbruddet

Les også

Les hele anmeldelsen: Fikk tips om dansing ved bordene under musikkbingo i august

Les også

Saken om Verftet blir behandlet i Tromsø: – Etterforskningen er inne i en tidlig fase