– Prisen på omsatte boliger i mars måned i år var 8,5 prosent høyere enn samme måned i fjor her i Harstad. I et mindre perspektiv er det en liten sesongvariasjon mellom februar og mars i år der prisene sank med 2,6 prosent.

I Harstad har vi i første kvartal positiv utvikling i boligprisene sett opp mot første kvartal 2020 med en prisvekst på 5,4 prosent periodene sett opp mot hverandre. Ser vi på antall solgte objekter er det også vekst med hele 13,4 prosent i samme periode.

– Etter en lang periode med underskudd av salgsobjekter ser vi nå at det kommer flere boliger til salgs, og dermed får vi en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet her i Harstad, sier Liljedal.

Registrert 25 prosent flere boliger for salg

Slik det ligger an for første kvartal er det registrert 25,7 prosent flere boliger for salg i år enn tilsvarende periode i fjor. Siden Harstadmarkedet ikke er så stort, vil det si at tilbudet nå i større grad matcher etterspørselen enn hva det gjorde når året startet. Dette gir dermed en bedre balanse mellom kjøperne og selgerne i markedet.

I prinsippet er det kortere liggetid på boliger i Harstad nå, og boligene som prises riktig i populære segmenter blir solgt innen en til to måneder, mange også på første visningsrunde. Her i Harstad er liggetiden på boligene gått ned, og vi har nå en omsetningstid på cirka 49 dager i snitt i mars. Noe som i en enkeltstående måned er lavere enn hva vi har sett det siste året.

Samtidig har Norges Bank varslet rentehevinger fremover som vil påvirke prisutviklingen.

– Jeg tror begge disse elementene vil bidra til å legge en demper på den sterke boligprisveksten vi har hatt på landsbasis og også her i Harstad, men aktiviteten i markedet er fortsatt på et høyt nivå.

– Selv med rentehevninger vil boligmarkedet fremdeles være attraktivt for de fleste. Vi tror derfor at boligmarkedet vil holde seg sterkt fremover, men det vil neppe holde samme tempo som det siste året. Det blir også interessant å se hvordan boligmarkedet reagerer når landet etter hvert åpnes opp igjen, sier Liljedal.

Kamp om de attraktive boligene

Det er fortsatt tøff kamp om de mest attraktive boligene som ligger ute, og Liljedal mener både kjøper og selger har forventninger om at disse vil gå for en god pris.

– I prinsippet er det ikke liggetid på attraktive boliger i Harstad, enten det er snakk om prissmarte rekkehus eller større familieboliger så selges de med en gang. Etterspørselen etter etableringsboliger eller den klassiske familieboligen er fortsatt høy, men det er nok enkelte selgere som kanskje ønsker mer enn markedet er villig til å betale for boligen. Det er ikke sånn at alt selges langt over prisantydning selv om enkeltobjekter kan gå godt over.