Kulturenheten og Integreringsenheten i Harstad kommune inngår høsten 2021 et samarbeid for å prøve ut og utrede behov for en egen kulturkafé i Harstad.

De to enhetene har søkt om, og mottatt kommunale tilskuddsmidler for tiltak som øker samhold og tilhørighet som følge av Covid- 19.

– Kulturkaféen skal være et tilbud for både nye og gamle Harstadværinger som ønsker en møteplass i byen vår. Her inviteres alle, enten man er ung eller gammel, snakker godt norsk eller er nybegynner, sier leder Maria Bøgeberg i kommunenes integreringsenhet.

Åpen for ideer

Tilbudet skal være for absolutt alle. Barn og familier er også hjertelig velkomne på kulturkaféen. Første kulturkafé går av stabelen onsdag den tredje november, i tidsrommet 17.30 – 19.30. Sted vil være i kantina på Harstad voksenopplæring.

– Innholdet i kulturkaféen skal være basert på det brukerne av tilbudet selv ønsker. Først og fremst skal kulturkaféen være en møteplass for alle. De første gangene i høst vil vi stille med et ferdig program med kulturelle innslag, for å gi en pekepinn på hva kaféen kan inneholde eller inspirere brukerne av tilbudet til å komme med nye forslag til innhold. Ellers er det fritt fram for å komme med ideer eller ønsker om hva man kunne tenker seg at tilbudet skal inneholde fremover, sier Bøgeberg.

Det vil også bli salg av kaffe/ te og noe å bite i på kulturkaféen.

Harstad kommune samarbeider med Multicultura i utformingen av kulturkafé, og sammen skal det sees på hvilke muligheter som finnes for videre samarbeid og utvikling av tilbudet fremover.

– Kulturenheten og Integreringsenheten har fått midler og ressurser til drift av kulturkafé ut året, så vi er derfor avhengige av frivillig innsats fra innbyggere og brukere av kaféen for å kunne videreføre tilbudet også inn i 2022.