Eriksen har 14 års erfaring innen bygg og anlegg og offshore. Han har vært en del av Hinnsteins ledelse de siste årene, og kjenner godt til selskapet, markedet og det potensialet som ligger i dagens organisasjon. Eriksen har også en eierpost i selskapet, forteller Hinnstein i en pressemelding.

Styreleder Jørn Eldby opplyser at styret hadde en god og grundig prosess, som kulminerte med at de tilbydde Eriksen permanent stilling som daglig leder.

– Rett person

– Arnt Marius blir sett på som en svært god kandidat med sterk motivasjon for stillingen. Med sin kjennskap til både kunder og selskap er han rett person til å ta Hinnstein videre i et voksende marked, sier Eldby.

Ansettelsen er også et signal om at styret ønsker å ta en enda sterkere posisjon, kanskje spesielt innenfor vekstnæringer som blå næring, industri og Forsvaret.

– I denne sammenheng vil vi spesielt trekke fram Arnt Marius sin evne til å utfordre, utvikle og kommunisere godt med alle typer kunder, med basis i dyp forståelse av fag og kundebehov. At ansettelsen også er et signal om at vi i Hinnstein gir nye muligheter, og at det finnes personlige utviklingsmuligheter har vært viktig ved valget av Arnt Marius Eriksen som daglig leder.

Har rekruttert 19 nye ansatte

Selskapet har rekruttert i høyt tempo de siste to årene og har fått 19 nye medarbeidere

Selv sier Arnt Marius at han har et ønske om å bygge videre på jobben som er gjort i selskapet så langt.

– Det er også viktig for meg å videreutvikle lokalt eide kompetansearbeidsplasser - som Hinnstein i aller høyeste grad representerer. Det er med stor ydmykhet jeg går i gang med å lede selskapet videre inn i fremtiden, sier Eriksen.