Under generalforsamlingen i forrige uke ble daglig leder av Hinnstein, Arnt Marius Eriksen valgt inn i hovedstyret til Rådgivende Ingeniørers Forening (Rif). Sammen med de ni andre i styret skal han jobbe for at rådgivende ingeniører kommer tidlig inn i prosjekter med den nødvendige kompetanse og erfaringer som kan være vesentlig for et vellykket prosjekt.

Klima, eldrebølgen, urbanisering, digitalisering og offentlig forfall er noen av de utfordringene Norge står overfor. En annen utfordring er at de rådgivende ingeniørene blir trukket for sent inn i prosjekter for å finne de gode løsningene på utfordringene som dukker opp på byggeplasser, sier Eriksen.

– Jeg er både stolt og ydmyk for å bli valgt inn som styremedlem. Som daglig leder i Hinnstein ser også jeg de utfordringene medlemsbedriftene i RIF står overfor hver dag. Derfor blir det også ekstra givende å jobbe nasjonalt med tematikken. Styrets jobb er å være den aktive parten som sørger for synliggjøring av rådgivers rolle, god tilretteleggelse og sikre godt samspill og samarbeid med aktører og etater for medlemsbedriftene våre, forklarer Eriksen.

Må være tidlig ute

Før en spade kan settes i jorda, er det mye som må tenkes på, regnes på, avklares og kvalitetssikres. Grunnforhold, hvor bygget skal plasseres, valg av konstruksjon, konstruksjonsmateriell, luft- og lyskvalitet, branntekniske løsninger, energiforbruk og selvsagt kostnader, er noe av det den rådgivende ingeniøren ser på i et prosjekt.

– For å unngå at prosjektet blir forsinket eller det tilkommer ekstra kostnader, er det viktig at rådgivende ingeniører kommer så tidlig som mulig inn i prosjekter. Rådgivende ingeniørers jobb er å hensynta disse utfordringene og finne både bærekraftige og gode løsninger på prosjektene som innfrir samfunnets forventninger, sier Eriksen.

Lise Haaland Eriksen var leder for RIFs valgkomité, og pådriver for å finne gode styremedlemmer. At valget falt på Arnt Marius, var ikke vanskelig.

– Vi er opptatt av at RIF-styret skal representere rådgiverbransjen på en best mulig måte. Da er det viktig at styret har en god balanse mellom små og store firma og at flere deler av landet er representert. Arnt Marius har lang og bred bakgrunn fra bransjen og vil være et verdifullt tilskudd til det nye styret, sier hun i en pressemelding.

Styret består nå av:

Grethe Bergly – Multiconsult AS (styreleder)

Egil Hogna, Norconsult AS (nestleder)

Marius Weydahl Berg, COWI AS (nestleder)

Christopher Klepsland – ÅF Engineering (styremedlem)

Vibeke Riis – Rambøll (styremedlem)

Rasmus Nord – Sweco Norge AS (styremedlem)

Arnt Marius Eriksen – Hinnstein AS (styremedlem)

Heidi Berg – Trimble Solutions Sandvika (styremedlem)

Nina Svendsen – Prosjektutvikling Midt-Norge (styremedlem)

Per Christian Randgaard – Asplan Viak (styremedlem)