iHarstad trykker her talen som som ble framført av varaordfører Espen Ludviksen på vegne av Harstad kommune 31. mars - samme dag som ildsjelen Reidulf Solbaken ble bisatt. Lørdag 2. april hadde Solbakken fylt 70 år.

Søndag 20. mars sovnet Reidulf Artner Solbakken inn. Han ble bisatt 31. mars.

Reidulf Solbakken var en av de som startet Radio Harstad for snart 40 år siden, da han gjennom Centrum Fritidsklubb fikk lokalradiokonsesjon. Og gjennom snart 4 tiår har det vært en arena hvor ungdom får lære om media, kultur og organisasjonsdrift. Og ikke minst en veldig god sosial arena.

Alltid med ungdommene selv i førersetet. Radio Harstad har nemlig alltid vært god på ungdomsmedvirkning og å løfte ungdommer og deres prosjekter fram. Reidulf har gitt mange ungdommer troen på sine egne evner og sluppet mange hundre til på radioen gjennom alle disse årene. Han drev organisasjonen med beskjedne midler, og kjempet flere ganger mot forslag om nedleggelse og kutt i driftsmidler. Han la grunnlaget for at Radio Harstad i dag er en naturlig og selvfølgelig del av Harstad Kommunes tilbud til ungdom. Reidulf har mottatt flere priser for sitt engasjement for ungdommen, og er anerkjent langt utenfor kommunegrensen.

Ungdomsmedvirkning, gode rammer for selvstyrt aktivitet og å gi rom for ungdommens egne kreative uttrykk var vektlagt fra starten. Og nettopp der var Reidulf god. God på å gi rom, utfordre og drive ungdommer framover. Han så ungdommene og klarte å få de til å tro på seg selv og sine prosjekter. Slike åpne møteplasser som Radio Harstad, og slike voksenpersoner som Reidulf, er viktig for ungdommer. Det er viktig å ha noen andre voksne enn foreldre, lærere og andre autoritetspersoner som legger premisser for hvordan ting skal være. Ungdommen trenger også voksne som sier at de kan bestemme selv. Voksne som Reidulf som klarer å skape relasjoner med dem som gjør at ungdommene faktisk tror på at de kan gjøre ting selv, som f.eks å drive en radiostasjon.

De ungdommene som idag er aktive på Radio Harstad har ikke selv møtt Reidulf, men de vet hva han skapte og stod for. De uttaler at de er takknemlig for den jobben Reidulf har gjort, slik at de også i 2022 har en arena de kan få være seg selv, lære og ha det gøy i et trygt miljø. Mange som startet på Radio Harstad jobber idag i bl.a NRK. Så verdien av slike arenaer kan være større enn man ser for seg akkurat i det øyeblikket man er aktiv deltaker.

Harstad kan være stolt av å ha et slikt unikt og attraktivt tilbud til ungdommen. For ungdomsradioen, som er like mye en ungdomsklubb, er unik i sin utforming og ble senest i fjor av interesseorganisasjonen Ungdom og Fritid (som Reidulf forøvrig også var med å starte på 80-tallet) nominert til årets beste fritidsklubb på landsbasis. Arven etter Reidulf lever videre og Radio Harstad driftes fortsatt med en liten hær av ungdommer som stolt fronter resultatet av en lur ide fra en ildsjel på begynnelsen av 80-tallet. Tenk at vi har en lokalradio i Harstad som drives av byens egne ungdommer, så kult!

Takk Reidulf for din innsats og engasjement for Harstad og for ungdommen i kommunen vår!

Vi lyser fred over Reidulfs minne.