Gå til sidens hovedinnhold

Avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for avgangselevene

Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Det melder regjeringen i en pressemelding. Men en del elever vil likevel få eksamen. Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i pressmeldingen.

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål gjennomfører eksamen som normalt, mens muntlig-praktisk og praktiske eksamener avlyses for alle elever.

– Avlysningene gjøres etter nøye vurderinger. Vi har lyttet til mange innspill både for og imot avlysning, nettopp fordi denne beslutningen har uheldige konsekvenser for både elever og studenter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Samtidig har mange behov for bedre vurdering av sine standpunktkarakterer. Regjeringen ser nå på andre alternativ.

– Karakterene elevene får må være riktige og rettferdige, så langt det lar seg gjøre. Det er bra både for den enkelte elev og de andre elevene man konkurrerer mot i opptaket til videregående opplæring og høyere utdanning. Når vi nå må avlyse skriftlig eksamen, er det derfor viktig at vi ser på andre muligheter for en ekstern vurdering, i tillegg til å legge opp til ekstra støtte rundt arbeidet med statspunktvurdering denne våren. Dette vil vi jobbe videre med sammen med organisasjonene og fylkeskommunene, sier Melby.

Nytt smittetilfelle på Åsegarden: – Hver gang det skjer blir avreisen forskjøvet

Dette er beslutningen:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.