Medlemmer til Kringkastingsrådet for perioden 2022-2025 er oppnevnt. Snorre Serigstad Valen er oppnevnt som leder.

– Valens mediefaglige kompetanse, samt tidligere erfaring som både musiker og politiker gjør meg trygg på at han vil lede rådet på en god måte. Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Ved oppnevning av medlemmer for perioden 2022-2025 har det vært viktig for regjeringen at både leder og nestleder har mediefaglig kompetanse og erfaring. Regjeringen har også prioritert at det oppnevnes yngre medlemmer med sterke stemmer som kan bidra til synliggjøring av rådet i offentligheten, avslutter Trettebergstuen

Etter oppnevningen blir det nye rådet:

Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim (ny). Varamedlem: Bård Borch Michalsen, Harstad (ny)

– NRK er landets viktigste medieinstitusjon. Det skal bli svært interessant å få anledning til å delta i diskusjoner om NRKs virksomhet, sier Borch Michalsen til iHarstad.

Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo (ny). Varamedlem: Hilde Kristin Dahlstrøm, Lillesand (ny)

Medlem: Luqman Wadood, Stavanger (ny). Varamedlem: Steffen Tomt, Oslo (ny)

Medlem: Sumaya Jirde Ali, Oslo (ny). Varamedlem: Cora Alexa Døving, Oslo (ny)

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting (NRK). Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK. Rådet skal fungere som publikums forlengede arm inn i NRK, og skal sikre en offentlig behandling av klager knyttet til NRKs virksomhet. Kringkastingsrådet skal derfor være bredt sammensatt og representere befolkningen. Rådet skal derfor settes sammen av personer i ulike aldersgrupper og fra alle landsdeler. Rådet skal i tillegg ha mediefaglig kompetanse og erfaring.