Harstad har i sommer fortalt at de kutter ned på hjemmehjelp - spesielt rengjøring - som følge av mangel på sommervikarer. Nå viser det seg at mange har søkt, men ikke fått svar på sine søknader om jobb.

– Jeg har snakket med flere som har søkt om å bli vikarer, spesielt skoleungdommer. De har søkt for 2-3 måneder siden, men hører ingen ting. Det synes de er merkelig, spesielt siden kommunen sier at de ikke får vikarer.

Eilertsen lurer på hva som er rutinene her, og hvorfor de ikke har fått svar.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen sier at det er rett at det har tatt for lang tid før ungdom under 18 år får svar på om de får jobb eller ikke.

– Vi har i år hatt en sentral utlysning for hele kommunen hvor også ungdom har meldt seg. Henvendelsene er fordelt ut til ulike avdelinger der de under 18 år er de siste som har fått svar.

Dette arbeidet har tatt for lang tid enn det kommunen liker.

– Vi ble klar over at mange ikke har fått svar for 2-3 uker siden. De som ikke har fått svar skal få det ganske snart, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.