Harstad kommune innfører nye regler som skal hindre og begrense spredning av korona i Harstad.. Reglene gjelder fra midnatt natt til søndag 28. februar 2021. Reglene gjelder til og med søndag 7. mars kl. 24.00. Les reglene lenger ned på siden

Tiltakene kommer som følge av åtte nye smittede lørdag og mistanke om britisk koronamutant. 800 personer ble lørdag bedt om å gå i karantene.

Reglene begrenser antall besøkende i private hjem og på arrangement.

– Ellers er det tilnærmet slik vi hadde det i Harstad i januar, med stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs, økt bruk av hjemmekontor og munnbind der man ikke kan opprettholde en meter avstand.

Frykter britisk mutant

De nye tiltakene er signert kommuneoverlege Jonas Holte og kommuneadvokat Kristian Fredheim.

Ordfører Kari-Anne Opsal sier at de nye smittetilfellene tyder på at den britisk mutanten kan ha kommet til Harstad.

Les mer: Kari-Anne ber Harstad mobilisere: – Denne varianten ser ut til å være mer smittsom

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Harstad kommune

Private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, der det er flere enn 10 personer tilstede samtidig.

Arrangement

Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn 10 personer på innendørs arrangement.

Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

  • Treningssentre og lignende steder. NB: Idrettsanlegg kan holde åpent, men bare for organiserte aktiviteter for barn og unge under 20 år og for lag som følger toppidrettsprotokollen.
  • Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • Bingohaller, bowlinghaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
  • Svømmehaller og øvrige offentlige basseng.

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst èn meter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.§ 8. Serverings- og skjenkestederServerings- og skjenkesteder i Harstad kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Serverings- og skjenkesteder skal registrere kontaktopplysninger til alle gjestene.Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.