Leveringstiden for pass vil fortsette å øke i ukene som kommer, og politiet ber folk om å ikke bestille utenlandsferie før de har fått passet sitt.

Per i dag er leveringstiden for pass sju uker, og ifølge politiets prognoser vil denne øke til ti uker innen juli, opplyser Politidirektoratet.

Dermed må man søke om pass i løpet av de nærmeste dagene for å få dette før fellesferien.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre folk til å vente med å bestille utenlandsferie før de vet at de har reisedokumentene sine i orden, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

For nasjonalt ID-kort må søknaden være inne før slutten av måneden for at dette skal komme i tide til fellesferien.