Både vegvesenet og fylket er snart klare til å starte kantslåtta. Gress og andre vekster i grøftene skal slås, og men noen ganger ligger stoppekraner og andre installasjoner nært veien.

– Folk bør merke stoppekranene sine, ellers blir de fort ødelagt, sier byggeleder Erik Somby Iversen.

Kranene kan være vanskelige å se, og noen har dem helt ute ved veien. 

– Da er det en viss sjanse for at de kommer inn i kjettingen. Nå blir det mye sommerdrift, og da er det stort sett asfaltering og kantslått det går i.