I en pressemelding skriver Harstad kommune at de opplever økende koronasmitte i kommunen. Med dagens situasjon, der kontaktreduserende tiltak i samfunnet er opphevet, og det ikke lenger er karanteneplikt, forventer de en del smitte i samfunnet, særlig blant uvaksinerte.

– Målet er likevel å holde antall smittetilfeller så lave som mulig, slik at vi kan gå en førjuls – og julehøytid i møte med lavest mulig smittetrykk. Det krever at kommunens innbyggere følger rådene som gis, og at flest mulig tar vaksine.

Denne uken har kommuneoverlegen gjort en risikovurdering av smittesituasjonen i Harstad, og sett på hvilke tiltak og råd som skal gis for å minste smittetrykket. Konklusjonen er at det ikke er behov for flere smitteverntiltak enn det som er iverksatt, men følgende råd gis i tillegg:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg.
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
  • Reduser antall nærkontakter.

Anne (50) er uvaksinert. Så ble hun smittet: – Trodde aldri i livet jeg skulle bli så syk

Har et håp om normal førjulstid

Kommunen opplever lokale kapasitetsutfordringer i enkelte av helsetjenestene. Derfor har de allerede iverksatt tiltak rettet mot helsepersonell i form av krav om munnbind på institusjonene, hjemmetjenesten og på fastlegekontoret når ansatte skal ha nær pasientkontakt.

I tillegg skal fullvaksinert helsepersonell som har smitte i sin husstand ta en test så snart som smitten oppdages, samt bruke beskyttelsesutstyr. I tillegg anbefales det at de tar en daglig hurtigtest før de møter på jobb.

– Vi ber også institusjoner og hjemmetjenester om å være klare for å raskt kunne gå over til et strengere tiltaksnivå hvis det blir nødvendig.

– Hvis vi alle klarer å følge disse rådene – i tillegg til tiltakene – har vi et håp om å få en så normal førjulstid og julehøytid som mulig. Harstads befolkning har vært gode på å slå ned store koronautbrudd tidligere, og vi tror de også denne gangen vil bidra til å unngå store smittetopper fremover.