Harstad kommune ber om innbyggernes hjelp til å tilrettelegge for at eldre kan besøke gård og gårdsdyr.

Gårder som ønsker å bidra med aktivitetsfremmende og ensomhetsforebyggende tiltak overfor målgruppen, oppfordres til å levere tilbud til Harstad kommune. Tiltakene forventes å være i aktiv drift i perioden juni-november 2021.

410.000 kroner settes av til at beboere i sykehjem, bosenter og dagaktivitetstilbud skal få mulighet til aktivitet gjennom kontakt med gårdsdyr og besøk på gård. Aktivitetene skal bidra til opplevelse av mestring, sansestimulering og gode minner.

340.000 kroner skal gå til faste grupper som besøker gårdsbruk for å motvirke ensomhet og nedsatt aktivitetsnivå blant hjemmeboende eldre over 67 år. Tiltaket gjelder både brukere av hjemmetjenesten og øvrige hjemmeboende eldre, som ikke har andre kommunale tjenestetilbud.

Frist for å levere tilbud er 5. mai.