I kommunestyret torsdag sier Kjell Arvid Andersen i idrettsrådet at det er ønskelig med en avklaring fra kommunen på hvor en fremtidig ishall i Harstad kan plasseres. Han minner om at anlegg som ishall prioriteres av Norges idrettsforbund, og at det er vesentlig at fremdriften i prosjektet avklares på et tidlig tidspunkt.

Kjell Arvid Andersen og Rigmor Hansen Aarrestad i idrettsrådet opplyser også at det er etablert et privat initiativ som skal legge frem et forprosjekt for kunstisanlegg på skøytebanen i Kanebogen.

I et intervju med iHarstad onsdag sa Ludvig Forthun, styreleder i Norges Ishockeyforbund Region Nord, at han er litt skuffet over at kommuneadministrasjonen ser ut å måtte flytte planene om ny ishall i Harstad ut i tid. Men han gir ikke opp av den grunn.

– Det ble vedtatt av kommunestyret for ett år siden at kommunen har som mål å bygge ishall i løpet av de neste årene. I økonomiplanen som er laget nå, setter kommunedirektøren håndbrekket på. Det er forståelig nok. Det er mange ting som skal prioriteres, som ny brannstasjon og nye skoler. Med dette bakteppet tror jeg ikke at det blir bygd ishall den kommende perioden, men jeg håper at en planprosess starter sånn at vi kan finne areal til hallen, sier han.

Forthun mener Stangnes utmerker seg som plassering. Her er det en idrettshall fra før, og turnhall er planlagt. Overskuddsvarmen fra ishallen kan varme opp fire eneboliger, så den vil være kjærkommen for de andre hallene. I tillegg er Stangnes sentralt, og det er plass der.

Prisen på en ishall varierer fra rundt 50 millioner kroner for en enkel klubbhall til flere hundre millioner kroner for de profesjonelle.

Forthun sier undersøkelser viser at investeringer i idrettsanlegg gir stedet tre ganger tilbake i trivsel og bedre helse.