Onsdag er det betydelig snøskredfare i Sør-Troms. Snøskredproblemet er fokksnø (flakskred).

Politiet i Harstad sier at det har vært ras i regionen, og lørdag fikk de beskjed om en hendelse på Sætertind.

– Det skjedde lørdag formiddag. Ingen ble da tatt av raset, sier politiet.

Varselet gjelder for Sør-Troms.

– Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Varsom.no melder:

– Mer vind gjør at vi venter naturlig utløste skred. Skredfaren er sterk knyttet opp mot vindstyrke og mengde løssnø i terrenget.

  • På vindutsatte steder som også har løssnø i terrenget vil det dannes ferske flak med fokksnø mot vestlige leområder.
  • På grunn av bygevær de siste dagene som har gitt store lokale variasjoner i nysnømengde vil skredfaren variere innad i regionen.
  • Følg med på pågående vindtransport.
  • Utvis spesielt varsomhet høyt til fjells i østlige deler av regionen der kantkorn rundt skarelag fra mildvær i januar kan være mulig å påvirke.

Det er stor grad av usikkerhet rundt både utbredelsen og egenskaper til dette laget siden det er lite observasjoner av den. Om du får faretegn som drønn eller skytende sprekker er det tydelig tegn på at det svake laget er tilstede i snødekket.