Skal man le eller gråte? Antagelig ingen av delene, fordi dette er såpass alvorlig og uforståelig at man må stille seg spørsmålet:

Skal kommunens toppledelse - kommunedirektøren og de 35 folkevalgte - virkelig bruke verdifull ledertid og kommunestyretid til å diskutere bruk/ikke bruk av bildekk til en skulptur ingen vil ha?

Svaret burde være enkelt!

Hva skal forresten egentlig de 35 være med på og ta stilling til, smak og behag? Det blir bare lett komisk å være vitne til hva toppledelsen må se seg nødt til å bruke tid og kalorier på, noe som ikke verken er påkrevet og som til med er blitt høylytt protestert mot! Forstå det den som vil!

Forslag: Send saken til Dekkmann og spør om det er slik bildekk skal brukes?

Og - bruk de 1,4 millioner på å å øke lønnen til ansatte på Helsehuset og sykehjemmene!