(Nettavisen) Fredag morgen ble kulturprofilen Gaute Drevdal frikjent for åtte av ni voldtektsanklager av Borgarting lagmannsrett.

Nesten alle frifinnelsene var under varierende dissens. For tre av anklagene ble han enstemmig frifunnet.

En av anklagene Drevdal ble frifunnet for var seksuell omgang med en jente som var 15 år i 2011, altså under den seksuelle lavalder på 16 år.

Er i sjokk

- Hun er i sjokk, og det er sinne og fortvilelse. Dommen skrur tiden mange flere år tilbake. Hvis det var vanskelig å anmelde seksuelle overgrep tidligere er det om mulig blitt enda verre nå, sier bistandsadvokat Marte Brodtkorb.

Hun har hatt en rekke profilerte saker de siste 20 årene. Nå representerer hun kvinnen som var mindreårig da politiet mente at Drevdal skulle ha forgrepet seg på henne. Frifinnelsen ble avsagt under dissens. Fire meddommere stemte for frifinnelse, de to lagdommerne ville domfelle.

Ikke tilkjent erstatning

Kvinnen ble heller ikke tilkjent noen erstatning. Det er mulig for ofre å få erstatning selv om den anklagede blir frifunnet. Årsaken til dette er at det er et vesentlig strengere beviskrav som skal til for å dømmes til fengselsstraff enn å dømmes til å betale erstatning.

Selv om Drevdal ble frifunnet for straff i flere av sakene måtte han likevel betale erstatninger til fire av kvinnene i disse sakene.

Den totale erstatning han er dømt til å betale for fem kvinner er 690.000 kroner.

Anker de sivile kravene

- Vi har i fellesskap besluttet å anke de sivile kravene til Høyesterett, da vi mener de savner grunnlag, skriver Drevdals forsvarere Victoria Holmen og Ida Andenæs til NRK i 18-tiden fredag kveld.