På 70,- 80,- 90-tallet og til begynnelsen av 2000-tallet var Kila ungdomsklubb et fritidstilbud for barn og ungdom fra 4. trinn og oppover. Nå skal ungdomsklubben snart gjenoppstå, men til det trenger man penger.

Derfor har styret i Kila ungdomsklubb søkt Harstad kommune om midler i forbindelse med at kommunen vil støtte lag og foreninger som igangsetter tiltalt som øker samhold og tilhørighet.

Ungdomsklubben har fra før av fått innvilget til sammen 1.9 millioner kroner fra Harstad kommune, Samfunnsløftet og dugnadstimer.

– Lokalene vi skal bruke i tidligere bomberom på Kila ungdomsskole, kommer nå i tilfredsstillende stand takket være Harstad kommune. Nå søker vi om støtte til å innrede lokalene med de fasiliteter som trengs og som ungdommen ønsker, slik at dette blir et attraktivt tilbud for dem, skriver styret i søknaden.

I den vedlagte finansieringsplanen er det budsjettert med at det hele vil koste 3 060 000 kroner, og utenom det de allerede har fått i støtte trenger de 1.160.000 kroner.

– Stort behov for en trygg og rusfri plass

Renoveringen av lokalet sier de er godt i gang via kommunen og fort dugnadsånd fra foreldre og ungdom.

Kommunen ønsker å øke samhold og tilhørighet, spesielt for grupper som har hatt det vanskelig under pandemien. Målgruppen for tilskuddene er barn, ung og unge voksne, personer med utfordringer innenfor psykisk helse og rus, personer med ulike funksjonsnedsettelser og hjemmeboende eldre.

At ungdomsklubben kan være et tiltrengt tilbud for de unge har styret tro på.

– Gjennom både foreldre, andre voksenpersoner, media har man sett at det er et stort behov for en trygg og rusfri plass for ungdom å være i dag. Tanken er at det vil være av en viktig forebyggende art. En plass for mestring hvor ungdommen vil få ansvar og et eierskap til klubben.

Planen er at ungdommene skal være med å forme tilbudet. Forr eksempel er det planlagt at det skal dannes et ungdomsstyret slik at ungdommene kan være med og bestemme hvor ofte den skal være åpen, hvor ofte det skal være diskotek, og hvilke spill og utstyr de ønsker. Samt at de selv skal jobbe med sosiale medier og drive klubben selv med oppsyn fra daglig leder og voksne vakter som stiller på dugnad.

– Dagens ungdom i Harstad har dessverre få steder å være, noe som kan medføre en negativ trend og en tendens til negativ atferd hos ungdommene. De trenger en fritidsklubb, med et solid og trygt tilbud med tilstedeværelse av voksenpersoner.

Det er planlagt at klubben skal åpne høsten 2021.