Forfatteren (f. 1952) ble født mellom de syv fjell, men har bodd nordpå det meste av livet. «Motstandskampens broderier» handler om okkupasjonsårene 1940-1945 i Bergen, nærmere bestemt om Frode Bygdnes sine to bestemødre og deres barn, altså hans tanter og onkler.

Boktittelen henspiller på bestemødrene, Lilly T. Johnsen og Alida Gullaksen, som begge broderte. Begge sympatiserte også livet ut med Norges Kommunistiske Parti (NKP), som lenge sto sterkt i Bergen. De to kvinnene, som begge var enker da krigen kom, var limet i hver sin familie, og inspirerte sine barn til å gjøre motstand mot tyskerne og NS. Boken tar for seg familiemedlemmene etter tur, med vekt på den enkeltes motstandsarbeid, men gir også mange fine glimt av hverdagslivet i Bergen, og på Laksevåg – der jeg selv senere vokste opp i nærheten av familien Johnsen.

Det er slående hvor involvert de to familiene, Johnsen og Gullaksen, var i nær sagt alle former for aktiv motstand, fra illegale aviser, kurérvirksomhet og sabotasje i Bergen til militær innsats i utlandet. Boken skildrer en lang rekke dramatiske hendelser, ikke få av forfatterens onkler og tanter var for eksempel inne til brutale forhør hos Gestapo i Veiten.

I et samfunn der de fleste tross alt tilpasset seg situasjonen som okkupert og hadde nok med dagliglivets utfordringer skiller Bygdnes sine slektninger seg klart ut. En forklaring er at de, i likhet med folk flest, fulgte holdningen som dominerte i egen familie. Forfatteren har med denne boken villet reise en bauta over alle nordmenn som gjorde motstand, men særlig de som tilhørte den radikale venstresiden. Uansett hva en måtte mene om NKP er det et faktum at partiets medlemmer og sympatisører bidro mer til den aktive motstanden enn noen annen gruppe i det norske samfunnet.

Boken er velskrevet og kan trygt anbefales både som lokal- og krigshistorie.