– Å ha attraktive møteplasser i sentrum viser seg å være viktig. Det ser vi gjennom det flotte anlegget man har fått ved Havna, Ottar Håløygsplass og nedover ved UiT og Kulturhuskaia.

Det sier Else Marie Stenhaug, gruppeleder i Arbeiderpartiet på vegne av posisjonspartiene i Harstad: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk venstreparti og Kristelig folkeparti.

– Å videreføre det gode arbeidet med attraktivt og aktivt sentrum er viktig. Derfor settes det av kr 13,9 mill til å ferdigstille det store arbeidet som pågår i Generalhagen.

Scene og skøytebane

Kommunen innviet allerede i vinter Harstads nye skøytebane i Generalhagen. Nå kommer også en stor scene.

– Denne ekstra bevillingen skal brukes til den planlagte scenen og parkopparbeidelsen. Det er viktig at prosjektet avsluttes på en god måte for å få et helhetlig resultat.

Stenhaug sier at parken nå får muligheten til å romme små arrangement og til større oppsettinger i regi av f.eks Festspillene, Bakgården og Forsvaret.

Posisjon i Harstad ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, SV og Krf mener det er viktig å gi denne ekstra bevilgningen nå og fremmer derfor dette i kommunestyret allerede torsdag denne uken.

Landemerke

Kommunen ser på den nye scenen i Generalhagen som et landemerke.

Ideen bak designet har vært å få den trykket ned i landskapet slik at de ønskede høydebehovene til taket kan oppnås, men samtidig unngå at scenen blir for fremtredende i det grønne landskapet som representerer Generalhagen.

Taket er formet som en skulpturell bølge som kompletterer parkens naturlige landskap og oppstår fra parkens høyere høydekurver.