Harstad kommune gjennomførte torsdag 28. januar tilsyn i en bolig hvor det oppholdt seg utenlandske arbeidere. Grunnen til tilsynet var at de tre hadde oppgitt at de skulle være i innreisekarantene på samme adresse.

Av Covid-19-forskriften fremgår det at personer i innreisekarantene som hovedregel skal oppholde seg på karantenehotell. Denne plikten gjelder likevel ikke for personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ved innreisen kan fremlegg en bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted. For at det skal regnes som egnet oppholdssted må det være mulig å unngå nærkontakt med andre. Det skal være enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

Ikke egnet for karantene

Huseier opplyste kommunen at boligen som leies ut består av tre separate soverom, ett bad med dusj og WC, ett toalettrom, en stue 12-15 kvadratmeter og ett separat kjøkken.

Under tilsynet fikk kommunen opplyst fra den ene av beboerne at de tre har kjørt sammen fra Polen til Norge, og at de ankom via Bjørnfjell i januar. Han opplyste videre at de har hvert sitt soverom i karanteneboligen, men at de benytter felles stue, kjøkken og bad.

På direkte spørsmål opplyste han at de ikke oppholdt seg samtidig på fellesrommene, videre at alle har med mat fra Polen, og at de derfor ikke har hatt behov for å handle, eller få mat levert.

Ble flyttet til karantenehotell

Arbeidsgiver bekreftet i telefonsamtalen at de tre ansatte var i karantene på nevnte adresse. Arbeidsgiveren ble gjort kjent med at oppholdet ikke var å regne som et egnet oppholdssted, og anmodet om å få forholdet ordnet slik at det blir i tråd med forskriftskrav.

Kommunen fikk senere samme dag, bekreftet at anmodningen ble imøtekommet, og at to av de ansatte som har hatt opphold i boligen i ble flyttet til karantenehotell. Saken ble fra kommunens side dermed ansett som avsluttet.

iHarstad har prøvd å komme i kontakt med daglig leder av firmaet, men har ikke lyktes med det. Vi oppdaterer saken om vi får svar senere.