SKØYEN (Nettavisen): – Det er for tidlig å si hvor mye prisene vil øke. I første omgang vil vi øke prisene så vi får kompensert våre økte kostnader krone for krone, og vi må ivareta marginen vi er pliktet til å levere. Men vi prøver å være rettferdig i måten vi priser produktene våre på, sier Orkla-sjef Nils K. Selte til Nettavisen.

Orkla står bak Grandiosa, Toro, Jordan, Nidar, Stabburet, Lano og en lang rekke andre norske merkevarer.

Kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli påpeker at det er dagligvarekjedene som fastsetter prisene i butikk. Det betyr at prisøkninger fra Orkla til kjedene ikke nødvendigvis ses på prisene du ser i dagligvarebutikken.

– Betydelige kostnadsøkninger

Torsdag varslet Orkla at prisene vil øke i tiden framover.

Krigen i Ukraina har ført til ytterlige prisøkninger fra et allerede høyt prisnivå som følge av pandemien. Det skyldes at råvarene som Orkla bruker i sine produkter har steget kraftig de siste månedene. Det gjelder vegetabilske oljer, korn, kjøtt, grønnsaker og meierivarer, som brukes i populære varer som Pizza Grandiosa, Smash og Kims potetgull.

I tillegg har frakt-, emballasje- og energiprisene økt kraftig, noe som også fører til økte matpriser.

«Prisøkningene på innsatsvarer har gitt betydelige kostnadsøkninger for Orklas merkevarevirksomhet og vil gi ytterligere kostnadsøkninger videre fremover. Orkla har iverksatt betydelige prisøkninger i alle markeder i kvartalet», skriver selskapet i en melding.

Orkla understreker at de er langt fra ferdig med dette og vil øke prisene ytterligere fremover. Konsernsjef Nils K. Selte vil imidlertid ikke si noe om hvor mye prisene vil øke.

Voldsom prisøkning på råvarer

Matvareprisene har steget kraftig fra 2016 til 2022, viser FAOs matvareprisindeks, som måler månedlige endringer i internasjonale priser på en kurv med matvarer. Den består av av fem varegruppeprisindekser: Kjøtt, meieriprodukter, kornvarer, oljer og sukker.

– Det er skremmende å se utviklingen. Mat er noe alle er avhengige av, uansett lommebok. Det er de som har lavest inntekt som rammes hardest, sier Rødt-politiker Marie Sneve Martinussen til Nettavisen.

Også Orkla trakk fram utviklingen av internasjonale matvarepriser de siste seks årene da de presenterte kvartalstallene torsdag.

Prisene begynte for alvor å gå opp i 2020, noe du kan se på grafen under:

Raser over prisøkninger

Martinussen reagerer samtidig på at Orkla vil øke prisene.

– Jeg synes det er direkte frekt av et selskap, som hadde overskudd på fem milliarder kroner i fjor, at de bruker Ukraina-krigen og den internasjonale situasjonen til å velte all prisøkning på oss kundene, sier hun til Nettavisen.

Selv om det er dagligvarekjedene som setter prisene ut til kundene, mener hun det er ingen grunn til å tro noe annet enn at kjedene vil øke prisene like mye som Orkla øker prisene til dem.

– Det er naivt å tro at Norgesgruppen skal være så raus at de tar noe av de økte kostnadene fra leverandørene på sin kappe, sier hun.

Hun påpeker at det er tre av Norges rikeste menn som kontrollerer dagligvaremarkedet, Johan Johannson (Norgesgruppen), Ole Robert Reitan (Rema og Reitan Retail) og Stein Erik Hagen (Orkla), og de har blitt rike fordi de har tatt hensyn til sine egne økonomiske interesser.

– Fly forbannet

Martinussen mener dagligvarekjedene og Orkla bør bruke noe av overskuddet sitt til å ta hånd om de økte matvareprisene, så forbrukerne ikke får enda dyrere mat i tiden framover.

– I krisetider kunne de tatt litt av kostnadene. Men dette viser jo klart hvilke interesser dagligvarebaronene setter først, det er sine egne og aksjonærene, sier hun.

Hun reagerer spesielt på at Selte sier at Orkla vil få kompensert sine økte kostnader krone for krone.

– Det viser at uansett om verden er i krig og krise, skal Orkla ha fem milliarder kroner i overskudd også i år, og aksjonærene skal ha flere milliarder i utbytte. Jeg mener alle som handler mat i Norge, og bøndene, har all grunn til å være fly forbannet, sier hun.

Orkla har blitt forelagt kritikken fra Martinussen, og Mageli svarer følgende:

– Vi forstår at det er en vanskelig situasjon med økende matvarepriser i kombinasjon med at andre utgiftsposter også øker. Når Rødt mener vi «bruker krigen i Ukraina og den internasjonale situasjonen til å velte all prisøkning» over på forbrukerne, så mener vi det er direkte feil, sier han.

– Vi er i en unntakstilstand. Det er en økning i råvarepriser og priser på andre innsatsfaktorer som er verdensomspennende og som også rammer Norge, påpeker Mageli.

Vil endre oppskriften på flere varer

Krigen i Ukraina har ikke bare ført til økte priser, men har også gitt en matkrise. Ukraina er en av verdens største produsenter av kornvarer og de er veldig store på solsikkeproduksjon. Siden krigen har satt en stopper for eksport av matvarer, blir det en utfordring for resten av Europa.

– Cirka 65 prosent av verdens eksport av solsikkeoljer har historisk kommet fra Ukraina og Russland, så det er klart det vil bli mangel, sier Selte.

Han forteller at de jobber for å skaffe alternativer ingredienser, samt alternative leverandører av solsikkeolje. Orkla sier de gjør en grundig jobb for å kartlegge aktuelle kandidater, for å ivareta alle krav, deriblant bærekraft, til sine leverandører, samtidig som det jobbes med produktutvikling.

Mageli sier også at de vil endre oppskriften på en rekke varer i Norge de kommende månedene. Han kan imidlertid ikke kommentere hvilke varer det gjelder, eller hvor mange varer som vil få ny sammensetning av ingredienser.

– Arbeidet pågår. Produktutviklingsavdelingene våre jobber intenst for å bidra til at det blir bra alternativer. Vi vil informere forbrukerne tydelig når endringene skjer, sier Mageli.