For noen år siden begynte arbeidet med å forsterke Tjeldsundbrua slik at den skal tåle vogntog med mer last. I samme anledning har Statens vegvesen også gjort overflatebehandlinga på stålfagverket under kjørebanen.

Bak den hvite presenningen som deler av brua er inntullet i foregår denne overfaltebehandlinga om enklere sagt betyr at stålfagverket males. Presenningen er satt opp for å beskyttet mot vær og vind.

Neste sommer

Odd–Magne Rognan forteller at det arbeidet er de ikke helt i mål med enda, og det betyr at du må belage deg på en ny sommer med ventetid over brua. Rognan anslår de er ferdig med malejobben i løpet av neste sommer.

– Det blir stopp på arbeidet i vinter på grunn av klimatiske hensyn. Du kan ikke male på vinteren, sier Rognan.

Han venter oppstart av arbeidet igjen utpå vårparten 2024.

Ruster opp

Opprustninga av Tjeldsundbrua er en del av et større arbeid på veinettet i regionen, for å øke bæreevnen på bruene slik at de tåler vogntog med last opptil 60 tonn. Fram til nå har standarden vært på 50 tonn.

På Tjeldsundbrua er arbeidet med å forsterke ferdig – men vegvesenet er ikke ferdig med arbeidet på veinettet.

– Vi fjerner flaskehalser etter hvert, sier Rognan.