– Vi har fått en ordre om at vi på best mulig måte skal trygge større folkemengder 17. mai. Derfor vil politiet i Harstad være bevæpnet denne dagen, sier patruljeleder Line Solheim.

Det er ikke rapportert om økt trussel til politiet i Harstad.

– Men i størst mulig grad skal vi kunne håndtere plutselig, uønskede hendelser, sier Solheim.

Ettersom markeringene vil foregå spredt over hele landet, er det besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap denne dagen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

− Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap, sier politidirektøren i en melding gjengitt av NTB.

Det legges ifølge Politidirektoratet opp til at bevæpningen ikke skal være mer synlig eller i et større omfang enn det som vurderes som nødvendig.

Innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetoget vil være bevæpnet, men det er opp til den enkelte politimester å foreta en lokal vurdering og prioritering rundt bruken av innsatspersonell i dette arbeidet, heter det i en pressemelding fra Politidirektoratet.