Tre ordførere har ved flere anledninger stukket hodene sammen mens de poserer i media.

"Nå skal det bli fart på fergedriften mellom Norges to største øyer."

I mens leser vi om turister og andre som nærmest stormer mot Gryllefjord og Andenes, for å deretter ta seg over til Andfjorden. Reisen går videre til Vesterålen og Lofoten mens på motsatt vei strømmer de mot Tromsø og Nordkapp.

Hva venter de tre ordførerne på?

For ordens skyld, jeg minner om at man kan gjøre som vi for tyve år siden. Ta initiativet for å koble næringsliv sammen med det offentlige og etablere et rederi på egen kjøl.

Skaff ferge der de er å finne - omså Thailand og få sambandet opp og stå.

Vi greide til og med å finansiere fergekai på Skrolsvik. Den er vel gått ut på dato?

Kanskje det er lov å riste på hodene i istedenfor?

«Å Sænja kor æ sakne dæ», sang Randi Hansen. Det samme synger jeg!