Det var interessant å lese kritikken fra Venstres stortingskandidat i Troms, Even Aronsen, fordi jeg hevder noe så selvsagt som at alle sivilisasjoner og kulturer ikke har lik verdi, og at vårt samfunn fungerer bedre enn andre. Til tross for all moralsk indignasjon og godhetsposering i innlegget til Aronsen, klarte han ikke å peke på noen feil i det jeg har skrevet. Kan det skyldes at Aronsen kanskje ikke har lest sin historie?

Det gikk et kaldt grøss nedover ryggen da jeg leste hva Per-Willy skreiv - for et ræl

I innlegget til Aronsen skinner vår tids selvforakt overfor egen kultur og sivilisasjon gjennom. Det er den samme selvforakten som dagens barn og unge opplæres i, og som Aronsen er en utmerket representant for. Likevel har våre grunnleggende verdier vært oppsiktsvekkende stabile over tid, og er selve grunnlaget for at alle de beste landene i verden å bo i, er vestlige.

For det er ikke tilfeldig hvorfor land i vesten ligger milevis foran resten. Ingenting oppstår av seg selv eller i løse luften. Det kan man få inntrykk av når man leser Aronsens innlegg. Verdier som ytringsfrihet, iboende menneskeverd og menneskerettigheter har oppstått i en helt spesiell kulturell kontekst. Det er ikke tilfeldig at disse verdiene har oppstått og fått fotfeste i nettopp kristne samfunn.

Aronsen får «kalde grøss» og bekjenner sin naive barnetro når han skriver «Ingen kulturer er mer verdt enn andre. Ingen sivilisasjoner er mindre verdt enn andre.» Det er utrolig at en norsk politiker faktisk mener det, og vitner om en fundamental utrygghet på og usikkerhet om hva Norge og Vesten faktisk står for. I tillegg vitner det om fullstendig mangel på kunnskap om hvor brutal historien ellers faktisk har vært. Har vi ikke lært av historien at våre vestlige verdier som demokrati, er bedre enn diktatur? At likestilling er bedre enn kvinneundertrykkelse? At ytringsfrihet er bedre enn sensur?

Mener Even Aronsen at alle kulturer er like mye verdt når han ser bildene fra Talibans Afghanistan, der kvinner igjen må kle seg i burka?

Å vurdere og rangere verdier og politikk er det vi gjør i politikken hver eneste dag. Jeg tar for gitt at Aronsen hevder at hans politikk og verdier er bedre enn mine og Fremskrittspartiets. Eller mener han kanskje at disse er like bra? Hvis man ikke mener ens egne verdier er bedre enn andre, hvordan kan man da være politisk engasjert?

Kunnskapsminister Guri Melby fra Venstre, partikollegaen til Aronsen, fremmet i vår det historisk dårlige forslaget om å fjerne historiefaget som obligatorisk fag i videregående skole. Jeg er stolt av å ha bidratt til å stoppe dette. Hadde Venstre fått gjennomslag for sin politikk, hadde enda flere blitt like historieløse som Venstres førstekandidat i Troms.

Det folk som glemmer sin historie, har ingen fremtid å vente.