Jeg kjente et kaldt grøss nedover ryggen når jeg leser hva Fremskrittspartiets førstekandidat i Troms, Per-Willy Amundsen skriver på sin Facebook side. Hva i alle dager er dette for noe ræl å lire av seg?

«… vestens overlegenhet …»

«… sivilisasjoner og kulturer har ikke lik verdi …».

Igjen forsøker man seg på øvelsen å skape skillelinjer mellom «oss» og «de».

Har vi ikke lært hvor farlig denne øvelsen er, har vi virkelig ikke kommet oss lenger?

Norge har vært et land som i all tid har vært avhengig av tanker, teknologi, kunnskap og folk utenfor våre landegrenser. Det er vi fortsatt, og det kommer ikke til å endre seg. Som forskeren sier i dette intervjuet, i middelalderen var det mennesker fra Midtøsten som forvaltet tankegods og vitenskap. Også den vestlige verden har vært avhengig av denne kunnskapen, og den har innflytelse for utviklingen som skjer i dag. Hvor hadde vi vært uten grunnlaget for matematikk? Hvor mye olje hadde vi hatt uten kunnskap fra arabiske land, Amundsen?

Kultur endrer seg stadig. Den vestlige kulturen har ikke ligget fast. Det er flytende, blander seg med andre og er i konstant bevegelse. Jeg skjønner at man er stolt av fortida si, men man kan ikke se tilbake på fortida med skylapper og velge ut de delene man er mest glad i.

Amundsen forfekter holdninger som vi burde ha lagt i fra oss for mange, mange år siden. Vi lever i en verden hvor vi har behov for mer internasjonalt samarbeid. Hvor det er flere som beveger seg mellom landegrensene, hvor ulike kulturer møtes og utvikler seg. Det er ikke alltid uproblematisk, og det kan til tider være utfordrende.

Men det Amundsen gjør er å nøre under fremmedfrykt, og det i en tid hvor høyreekstremisme er en av de største truslene for terroroperasjoner i Norge. Det er rett og slett forbløffende.

Ingen kulturer er mer verdt enn andre. Ingen sivilisasjoner er mindre verdt enn andre. Alle har sine gode og sine dårlige sider, ingen er fullkomne. Tankegodset om at den vestlige verden er overlegen andre burde vi ha lagt fra oss for mange tiår siden.

Skulle det skje at Amundsen faller ut av Stortinget, tar jeg gjerne plassen hans. For å jobbe for en verden hvor skillelinjene mellom «oss» og «dem» blir mindre. For å jobbe for mer samarbeid over landegrensene for å løse de store utfordringene som er felles for oss alle. For å jobbe for frihet og muligheter for alle.