Uttalelse fra Harstad Arbeiderparti: En sosial og rettferdig boligpolitikk

Et av dagens største klasseskiller ligger mellom de som eier bolig og de som leier bolig. En ny sosial boligpolitikk som gir førstegangskjøpere og førstegangsbyggere en inngangsbillett til boligmarkedet. Denne inngangen kan gi stadig flere muligheten til å etablere seg i et marked som styres av et strengt finansieringssystem.

Muligheter for å lykkes med behandling og arbeidsinkludering øker vesentlig når man har trygg bosituasjon. De største sosiale forskjellene i Norge ser vi mellom de som eier og leier bolig. I Norge er dette en viktig del av det å skaffe seg formue eller øke egenkapital ved å eie bolig. Det er flere og flere i dag som leier bolig, uten betalingsutfordringer, som ikke kommer inn på boligmarkedet på grunn av kravet til egenkapital.

Mulighetene for innpass på boligmarkedet berører vanlige folk i urimelig grad, er svært vanskelige og må kunne betegnes som alarmerende. Husbanken må settes i posisjon til å være en sentral aktør for å imøtekomme behovet hos framtidige kjøpere som diskvalifiseres av det markedsrettede finansieringssystemet

I dag er det ikke noen virkemidler som sørger for at en kan få tilgang på boliglån innenfor gitte rammer til førstegangsbyggere. Ved bygging av ny bolig i distriktet oppleves det i svært mange tilfeller at den ferdigstilte boligen er mindre verd enn kostnadene enn kostnadene for oppføring. Dette medfører vegring for etablering og førstegangsbyggere i distriktene.

Troms Arbeiderparti mener det er på høy tid at det gjøres endringer for å åpne boligmarkedet for vanlige folk. Dette innebærer at det må jobbes aktivt for å innføre nasjonale, regionale og lokale tiltak for å forbedre dagens situasjon. Fokusert må være på å utvikle og etablere en ny sosial boligpolitikk som tar tak i utfordringene som førstegangskjøpere og førstegangsbyggere møter på i etableringsfasen. Dette må gjøres gjennom en sammensetning av tidligere utprøvde modeller, samt nye prøveprosjekter og konkrete løsninger