Dette er byen hvor malmbåten kom fra: Omringet av et seks meter høyt piggtrådgjerde

Malmbåten, hvor en mann forsvant fra lørdag, la ut fra en hardt prøvet by i Nord-Afrika.