De nye veiviserne er Mathis Eira (20) fra Kautokeino og Kvænangen, Benedikte Eriksen (18) og Linnea Knutsen (20), som begge er fra Drag og Ole-Christer Hætta (19) fra Kautokeino.

Veiviserne gjennomfører studiet «Samisk kultur- og samfunnskunnskap» ved Samisk høgskole. Deretter starter reisene rundt til videregående skoler og andre ungdomsfora i hele landet for å informere om samisk kultur og samfunn.

Dette under "formidling av ungdom til ungdom", som har eksistert siden 2004.