Gå til sidens hovedinnhold

Dette er UiT-studentenes bønn til Støre: – Vi forventer nye satsinger

Studentparlamentet deler UiT-studentenes forventede prioriteringer for regjeringsforhandlingene.

Det er en rimelig forventning fra studentene i Norge om at en ny stortingsperiode bringer nye satsninger.

– Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet har forståelse for at ikke all god politikk kan tilfalle studentene i én og samme operasjon, men at god politikk også innbefatter gode prioriteringer.

Det er spesielt to saker som studentene forventer å bli hørt i. Dette har studentparlamentet nedfelt i en resolusjon for regjeringsforhandlingene.

Les også

De skal gjøre ord om til handling: – Harstad ble et naturlig valg

Studentboliger

Bygging av studentboliger er det viktigste redskapet samskipnadene har for å sikre levelige økonomiske forhold i studentbyene, mener studentparlamentet

– Samskipnadene må tilby gode betingelser og priser for å holde de private utleierne i sjakk. For at dette målet skal realiseres er det en forutsetning at samskipnadene har mulighet til å bygge fort nok, gjennom rammetilskudd fra departementet. Dette rammetilskuddet har over de siste tiår svekket seg mot økende byggekostnader. Denne utviklingen må motvirkes om samskipnadene fortsatt skal kunne fylle sin rolle i boligmarkedet.

En annen forutsetning for at utbyggingen av studentboliger skal kunne fungere som tiltenkt er at nye boliger kommer i tillegg til – heller enn erstatninger for – gamle boliger.

– Det er i økende grad et problem at gamle studentboliger ikke vedlikeholdes og må rives. Det må komme på plass en egen ordning for å oppgradere gamle boliger slik at samskipnadene har gode incentiver for å vedlikeholde eksisterende bygningsmasse i tillegg til å bygge nytt. Dette henger videre sammen med at veien samskipnadene må gå for å sikre finansiering for sine prosjekter er langtekkelig og byråkratisk. Departementet burde gjennomføre en avbyråkratisering og effektivisering av denne ordningen.

Praksis

Parlamentet sier videre at arbeidslivsrelevansmeldingen peker på økt bruk av praksis som et godt grep for å forberede studenter til livet etter studiene.

– Det utvilsomt viktigste og mest presserende på området praksis er at de allerede eksisterende økonomiske utfordringer som tynger på studenter i praksisavvikling vedvarer og øker fortløpende i praksisperioden. Det finnes støtteordninger for studenter i praksis. Disse dekker sjelden de faktiske kostnadene som studentene påføres som følger av gjennomført praksis. Dessuten bøter de sjelden på utfordringene mht. likviditet, men utbetales etter avviklingen.

Det er derfor åpenbart at støtteordningene må styrkes og bedre tilpasses studentenes situasjon for å møte utfordringene som praksisavviklingen skaper.

Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet mener at:

• Det bør prioriteres politisk å øke rammetilskuddet til studentboliger, pusse opp studentboliger, og effektivisere tilskuddsordningen og andre avgjørende prosesser som påvirker bygging av studentboliger.

• Det bør prioriteres politisk å styrke og bedre tilpasse støtteordninger for studenter i praksis, samt tilby et nivå av fleksibilitet som fortsatt opprettholder gratisprinsippet også for studenter i praksis.

Les også

Slutter som viserektor på UiT Harstad: – Sier nei etter å ha tenkt meg om

Les også

Nå starter jobben: – Skal løfte hver stein for å lage et godt universitet