De siste dagene har vært iskalde, og for å hindre at bakken fryser legges isolasjonsmatter i påvente av videre arbeid lands riksveien. Etter at den åpnet i begge retninger er det fullt fokus på videre framdrift.

– Etter at mye av arbeid og fokus har handlet om å få riksveien i gang med trafikk i begge retninger er det nå også med mye som skjer langs sidene på veien.

I Russevika jobbes det med å forberede til støpning av støttemur og betongfundamentene for sykkelbrua med fortau.

– Frost og kuldegrader kompliserer arbeidet litt, men ikke verre enn at en må på med varme og isolasjonsmatter. Etter hvert vil kjørende langs riksvegen se betongkonstruksjonene reise seg opp til høyden på riksvegen.