Harstad kommune gjør seg klar til sankthans 24. juni, og det er de ikke alene om. Mange bygger små og store bål, men ofte kastes ting som ikke hører hjemme i bålet.

– Husk at det kun er kvister og annet rent treverk som kan brennes på bålet! Malt, beiset eller impregnert treverk er avfall og skal ikke brennes på sankthansbålet. All søppelbrenning er forbudt, også på sankthans. Brenning av avfall vil bli anmeldt.

Brenning av behandlet treverk, bildekk, tekstiler, møbler, madrasser, plastposer, gamle båter eller annet søppel kan gi utslipp av miljøgifter både i røyken og i asken.

Røyk fra denne typen brenning kan gi helseproblemer for dem som befinner seg i nærheten, og da spesielt for astmatikere, allergikere og andre med luftveissykdommer. Svært mange miljøgifter blir dessuten liggende igjen i asken fra slike bål, og kan forurense grunnen eller sive ned i bekker, innsjøer, grunnvann eller ut i havet.

Harstad kommune har vært på befaring og observert flere sankthansbål, og de aller fleste bålene består av kvister, ved og annet rent trevirke. Det ser ut som harstadværingene har fått med seg at det ikke skal brennes søppel på sankthansaften, og det er bra!

Harstad brann- og redningstjeneste minner om generelle krav til aktsomhet når du skal gjøre opp ild utendørs, og at den som tenner på bålet er ansvarlig for at det ikke kan oppstå brann.

– Husk god avstand til bygninger og vegetasjon, og ha slokkemiddel tilgjengelig. Ilden må slokkes før dere forlater stedet, skriver Øivind Arvola i en melding på kommunens hjemmeside.