Det kom i natt en melding til politiet om en beruset mann som lå på bakken i Harstad sentrum. Vedkommende var ikke i stand til å kunne ivareta seg selv. Han tilbragte dermed natten i drukkenskapsarresten.

En festarrangør i Harstad fikk pålegg om å takke for seg og avslutte festen etter det kom melding om flere berusede gjester.

– Det skal også ha skjedd en voldshendelse på stedet med to involverte parter.

Ingen skader foruten at av partene blødde neseblod. Politiet informerer at hendelsesforløpet er ukjent, og at partene eventuelt får anmelde i ettertid.

Politiet i hele landsdelen hadde nok å hanskes med

I Tromsø kommer det melding fra politiet at det har vært stor pågang med henvendelser angående høy musikk og støy. De ikke har vært i stand til å kunne behandle alle klagene.

Politiet mottok henvendelser angående. en person som gikk rundt midt i vegbanen i Tromsø. Vedkommende var beruset/ruset og ute av stand til å ivareta seg selv. Vedkommende ble satt i drukkenskapsarresten.

Beruset jente banket på vilkårlige dører i en boligblokk. Hadde ikke tilhørighet på stedet. Hun var ute av stand til å ivareta seg selv, og ble derfor Innsatt i drukkenskapsarresten.

En beruset og aggressiv mann ble innbrakt fra Tromsø sentrum. Var til sjenanse for dørvakter ved et utested. Innsatt i drukkenskapsarresten, dette informerer politiet via twitter.

Politiet var på adresse i forbindelse med et mindre branntilløp i Bardu. Brannvesenet hadde vært på stedet og klarert bygget før politiet ble varslet. Antas å være elektrisk årsak. Sak opprettes