I løpet av 2023 kommer Stortingsmeldingen "Bo trygt hjemme" som bygger på, og er en videreføring av kvalitetsreformen for eldre: "Leve hele livet".

I den anledning arrangerte nylig Pensjonisforbundet kurset "Velferdsteknologi for alle - bo trygt hjemme."

Der fikk vi høre om mange gode eksempler fra kommuner som allerede er godt i gang med å innføre og har høstet erfaring for at flere kan klare seg i eget hjem, føle trygghet og bidra til et mere aktivt og sosialt liv. Det er blant annet viktig i et helseperspektiv.

På kurset var mange leverandører og utstillere som viste fram hjelpemidler- fra isfrie varmematter til utvendig trapp, hjelpemidler på bad, smarthusløsninger, digitale møteplasser for trening osv.

Personlig skulle jeg ønske at vår region kunne gå sammen å ha et fysisk visningsrom for hjelpemidler, ikke minst hvor pårørende kan se og prøve hjelpemidler som er egnet for sine eldre.

Noen er kanskje skeptiske, men enkle ting som en rullator og en trygghetsalarm er avgjørende hjelpemidler for å beherske hverdagen lengst mulig i sitt hjem.

På kurset fikk vi også mange innspill på hvordan fremoverlente kommuner har lagt til rette for trening, sosiale treff og kulturopplevelser gjennom reformen "Leve hele livet".

Uansett: vi må bli flinkere å ta større ansvar for egen alderdom, det lønner seg.