Kommunestyret fattet 29. september i år vedtak om at det skal settes av mer penger til frivillig arbeid i Harstad.

Kommunedirektøren har gjort en vurdering av hvordan de økte midlene til frivillighet best bør fordeles slik at de i best mulig grad kommer frivilligheten til nytte og at likebehandling vektes høyt ved fordeling av midlene. Siden midlene skal tildeles i 2022, er det ikke mulig å lage retningslinjer for tildeling og deretter lyse ut en søknadsbasert tildeling, melder kommunedirektøren. Tildelingen må derfor foretas på bakgrunn av kjente opplysninger.

Det gjøres unntak for de private fritidsklubbene, som allerede får en større andel av tilskuddet enn retningslinjene i en overgangsperiode. Dermed får de ikke noe av den ekstra tildelingen.

Det blir en rest på 355.000 korner av det bevilgede beløpet.

– Frivilligsentralen er en organisasjon som favner bredt når det gjelder frivillighet. Den har et årlig tilskudd på 590.000 kroner. men hvor 448.000 av dette er midler fra staten som tildeles særskilt gjennom kommunene. Det tilrås at de 355.000,- bevilges Frivilligsentralen.

Dette gir følgende forslag til fordeling:

NAVN

Driftstilskudd / Budsjett

Ordinært tilskudd

Ekstra tilskudd

Medkila idrettslag

D

65 000

81 000

Håndballklubben Landsås

D

65 000

81 000

IF Kilkameratene

D

65 000

81 000

Harstad håndballklubb

D

56 500

71 000

FK Brage Trondenes

D

39 300

49 000

Harstad IL

D

47 400

59 000

Fotballklubben Landsås

D

38 000

48 000

Harstad turnforening

D

44 500

56 000

Harstad Cykleklubb

D

33 800

42 000

Harstad Alpinklubb

D

14 600

18 000

IK Hind

D

20 800

26 000

Harstad Innebandyklubb

D

13 400

17 000

Harstad Svømmeklubb

D

11 400

14 000

Harstad damefotball

D

16 300

20 000

Grytøy Idrettslag

D

8 500

11 000

Harstad ride og kjøreklubb

D

14 100

18 000

Harstad Ishockeyklubb

D

6 400

8 000

Harstad bueskyttere

D

6 000

8 000

Harstad Rytterklubb

D

2 200

3 000

Harstad Golfklubb

D

6 100

8 000

Harstad Karateklubb

D

5 400

7 000

Trondenes skytterlag

D

6 000

8 000

Harstad Klatreklubb

D

24 200

30 000

Håndballklubben Lia-Brage

D

20 100

25 000

Griffen Basketballklubb

D

13 000

16 000

Harstad Taekwon-do skole

D

17 100

21 000

Harstad skoles musikkorps

D

12 100

15 000

Kanebogen skolekorps

D

13 600

17 000

Harstad turlag

D

55 200

69 000

Harstad og Oppland travlag

D

5 800

7 000

Harstad Jeger- og Fiskerforening

D

11 500

14 000

Harstadbotn M.S.speidergruppe

D

3 100

4 000

Medkila speidergruppe

D

12 700

16 000

Harstad historielag

B

30 000

38 000

Harstad kunstforening

B

47 000

59 000

Harstad Skipsverft historie

B

25 000

31 000

Harstadleksikonet

B

10 000

13 000

Multicultura

B

29 000

36 000

Harstad Frivilligsentral

B

590 000

355 000

SUM1 500 000

Saken tas opp til behandling i utvalg for oppvekst og kultur 17. november.