Gå til sidens hovedinnhold

Disse tiltakene kan bli aktuelle om smittesituasjonen forverres i Harstad

Kommuneoverlegen i Harstad kommune kom tirsdag med en risiko- og tiltaksvurdering vedrørende smittesituasjonen i Harstad.

Harstad kommune er nå på risikonivå 3 av 5. Kommuneoverlege Jonas Holte har laget en risiko- og tiltaksvurdering 20. juli.

«Grunnet en stadig stigende vaksinasjonsgrad for innbyggerne i Harstad, samt at de aller fleste i risikogruppene har vaksinestatus «beskyttet» eller «fullvaksinert», ligger innslaget for lokale tiltak betydelig høyere sammenliknet med tidligere i pandemien. Større utbrudd vil, til tross for mange smittede, ha liten risiko for alvorlig sykdom og død av Covid-19», skriver Holte i sin vurdering.

Dersom det må innføres lokale skjerpende tiltak for å beholde kontrollen med testing, isolasjon, smittesporing og karantene- arbeidet (TISK) og mer effektivt slå ned utbruddet, anbefales kontaktreduserende og mobilitetsreduserende tiltak.

«Mesteparten av smitten har til nå skjedd på utesteder og på private fester. Eventuelle tiltak må derfor også rettes slik at smitte på disse arenaene stopper opp for en periode.».

Siden 10. juli har 31 personer testet positivt for korona i Harstad kommune. Kriseledelsen valgte tirsdag å følge kommuneoverlegens anbefaling om å ikke iverksette tiltak utover TISK.

Les også

Kriseledelsen har vurdert smittesituasjonen i Harstad: – Vi hadde lyst rødt på europakartet

Dersom situasjonen forverres er følgende tiltakspakke aktuell:

Plikt til bruk av munnbind

  • Det skal brukes munnbind på alle offentlige arealer innendørs, så som butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på hoteller, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs på stasjonsområder og i lufthavn, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Munnbindet kan tas av når man utøver kultur-, sports- og fritidsaktiviteter eller sitter på anvist plass.
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Ventekarantene

  • Følgende personer er underlagt ventekarantene:

o Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter covid-19- forskriften § 4 bokstav b. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over. Ventekarantene opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Unntak fra ventekarantene

  • Ventekarantene gjelder ikke

a. for personer som er fullvaksinerte mot SARS-CoV-2

b. personer som har gjennomgått SARS-CoV-2 siste 6 måneder

For karantenefritak etter denne bestemmelsen kreves gyldig helsedokumentasjon

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafé, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller roomservice.

Les også

Evenes gruser landets flyplasser: Den eneste med vekst

Les også

Nye karantenekrav: Hit bør du ikke reise