Banksjef for Sparebanken Nord-Norges avdeling i Harstad, Stig Sæther, ble glad for søknaden fra DNT Ung Harstad om midler til friluftslivs-aktiviteter for ungdom.

– Når søknadene fremmer flotte tiltak rettet mot ungdommen, er det ikke vanskelig å støtte opp om dem, uttalte Stig Sæther i et møte med Harstad Turlag 26. april.

Det skriver Gunn Elin Fedreheim i DNT (Den Norske Turistforening) i en pressemelding.

På møtet deltok DNT Ungs leder Kjersti Gürgens Gjærum, aktivitetsleder Asgeir Domaas Pedersen, daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen og banksjef Stig Sæther. I søknaden til Samfunnsløftet lå det inne flere spennende planer for Harstad Turlags ungdomssatsing.

– Friluftskveldene vi er i gang med er et av tiltakene vi søkte midler til, sier Asgeir.

Han forteller videre at det ligger inne planer om både basecamp og et prosjekt om unge naturtalenter i søknaden.

– Vi har langsiktige planer for ungdomssatsningen, og er stolte over planene og de nye konseptene. Med midlene fra Samfunnsløftet har vi handlingsrom til å få det til, sier en entusiastisk daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen i pressemeldingen.

Asgeir Domaas Pedersen føyer til at de planlegger både foredrag, filmkvelder og det å reparere turutstyr som del av friluftskveldene når de kan ta aktivitetene inn igjen.

Les også

Med 39,5 i feber ble Kåre friskmeldt fra korona. Noen dager senere havnet han på isolat

DNT Ung Harstad ble startet opp i 2017, og da som nå står Kjersti Gürgens Gjærum i spissen. Hun forteller at det er rundt 200 ungdommer som er medlemmer i turlaget, og at det alltid er rom for flere. De som utgjør styret i DNT Ung har deltatt på flere samlinger og møter i regi av DNT Ung nasjonalt, og Harstad har vunnet flere priser for arbeidet så langt.

– Vi har varierte aktiviteter, og disse har vi gjerne i samarbeid med andre som klatreklubben og kajakklubben, sier Kjersti.

– Vi ser jo at det å være på tur har tatt helt av, også blant ungdom,. Det er viktig å treffe unge som ikke er i idrettsmiljøet og. Rent overordnet ser vi jo at det alltid er behov for tilbud til ungdommene, sier banksjef Stig Sæther.