Vi går inn i sommeren, og mange skal ut på veien og kjøre på nye, ukjente steder. Historisk sett er sommeren den tiden på året som er mest preget av alvorlige ulykker i trafikken, og denne sommeren ligger an til å få samme skjebne eller verre. Ifølge Vegvesenet er det rapportert mer enn dobbelt så mange dødelige ulykker i trafikken ved utgangen av juni, sammenliknet med i fjor.

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Viken

26

10

13

7

7

13

12

7

13

Oslo

2

3

2

1

2

1

2

0

2

Innlandet

3

5

8

5

4

7

5

4

6

Vestfold og Telemark

9

6

7

3

3

6

10

4

6

Agder

3

8

1

2

5

4

2

2

4

Rogaland

6

2

5

5

4

0

2

2

9

Vestland

9

3

8

8

6

4

2

3

4

Møre og Romsdal

3

2

1

3

5

5

1

1

2

Trøndelag

8

2

9

5

0

0

3

2

5

Nordland

4

1

2

3

5

6

4

0

8

Troms og Finnmark

2

5

6

3

2

2

3

6

4

SUM

75

47

62

45

43

48

46

31

63

Tabellen ovenfor viser statistikk for hvor mange som omkom i trafikken i de ulike fylkene de siste 8 årene.

– Etter flere år med lave ulykkestall, ser vi en økning i dødstallene denne våren. Det spesielle i år er at det er mange ulykker med flere omkomne, og at det er flere omkomne på MC enn normalt, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Samme årsaker som for 30 år siden

– De ledene årsakene for ulykker på veien er høy fart, rus og uoppmerksomhet. Det er ofte gjerne en kombinasjon av disse faktorene også. Dersom en er ruset vil vedkommende ha høy sannsynlighet for å ha høyere fart enn normalt og vil ikke være i stand til å fokusere på veien. Dette forteller sjef for Utrykningspolitiet i Troms og Finnmark Geir Marthinsen.

Det er dessverre slik at selv om biler får nye hjelpesystemer for å assistere føreren og hjelpe å forhindre ulykker, er føreren den samme som den var for 30 år siden: Fart, rus og uoppmerksomhet.

– Mobiltelefonen skaper distraksjon for mange førere på veien, og det er derfor vi fokusere ekstra på mobilbruk i kontroller. Vi vil fortsette med hyppige kontroller i sommer, og vil velge de veiene med de høyeste fartsgrensene. Dette skyldes at disse veiene har størst sjanse for at alvorlige ulykker kan forekomme, informerer Marthinsen.

Utenlandske turister tilbake på veien

De aller fleste holder heldigvis fartsgrensen, men den andelen som ikke gjør det kan potensielt sette andre i fare. Stygge forbikjøringer og fart langt over hva som er lovlig setter ikke kun føreren som gjør det i fare, men resten av trafikkbildet også. Vi ser også at manglende bruk av bilbelte fortsatt er et problem, dersom alle bruker bilbelte kan dette spare mange liv, sier Marthinsen.

– Hele 2020 var det nærmest ingen turister fra utlandet på veiene i Norge, samme gjelder for 2021. Flere kjøretøy på veiene medfører større sjanse for at det kan oppstå ulykker. Turister fra andre land er gjerne ikke kjent med veiene de kjører på heller som igjen kan være en risiko, sier Marthinsen.