BLV: 14. juli i år ble en ung mann fra Lofoten målt til 135 kilometer i timen ved Gullesfjorden i Kvæfjord. Rettssaken fant sted i august, og der sa mannen seg skyldig.

I en 80-sone vanker det vanligvis ubetinget fengsel når man blir målt til 136 kilometer i timen eller mer. Med 135 kilometer i timen på politiets måling, slipper han med samfunnsstraff.

Etter tilståelsesrabatt på 10-15 prosent, endte retten på å gi mannen 36 timers samfunnsstraff. Om han ikke gjennomfører dette, er alternativet 18 dagers fengsel.

I utdanning

Retten fant ingenting spesielt skjerpende ved mannens kjøring, annet enn selve farta. Det hjalp ham imidlertid ikke da han ba om kortere tid uten førerkort. Mannen trenger nemlig førerkortet i utdanningen sin.

– Det er ikke tale om en utsettelse av utdanningsløpet som vesentlig overstiger tapstiden. Å sette ned tapstiden til 3-4 måneder for å hindre forsinkelse i utdanningsløpet til siktede er etter rettens syn ikke forsvarlig av hensyn til trafikksikkerheten, allmennpreventive hensyn og likhetshensyn, står det i dommen.

Forbikjøring

Etter tapsforskriftens paragraf 2-2 kan man få kortere tap av førerkortet om farta ble målt i forbindelse med en forbikjøring. Det var tilfelle i denne saken, men:

– Det er ikke grunnlag for å sette ned tapstiden, da fartsoverskridelsen har vært «vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring», mener tingretten.

Da mister mannen fortsatt førerkortet i totalt 10 måneder, om dommen blir stående.