Gå til sidens hovedinnhold

Drift av helse og omsorg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret behandlet merforbruket innen helse og omsorg på siste kommunestyremøte. FrP ville ikke akseptere nedskjæringer, men bare en av dem stemte mot innstillinga til slutt, ei innstilling som forutsetter kraftige nedskjæringer. FrP foreslo også konkurranseutsetting og fikk støtte fra H.

Posisjonen fikk kraftig kritikk også fra Rødt. Rødt fokuserte på og foreslo at vi må øke budsjettrammene, for erfaringa viser oss nå at det er underbudsjettert. Rødt stemte konsekvent mot nedskjæringer og for økte rammer.

Når vi stadig ser at tjenesten ikke klarer å driftes innenfor de budsjettene som er satt av til drift, så må vi politikere vurdere om vi har underbudsjettert. Vi veit at de ansatte har strekt seg langt for å holde budsjettrammene. Tjenesten bærer ikke preg av luksus og unødig behandling, tvert om. Folkene i førstelinjetjenesten sliter og står på. De har taklet en pandemi på heller for små ressurser. Pleierne må respekteres for at de bidrar med å opprettholde helsehjelp og livskvalitet for bl.a. eldre. Over flere år med for trange økonomiske rammer, risikerer vi at sykemeldingene vil øke. Vikarer må inn, og drifta blir dyrere. Å underbudsjettere er dårlig økonomi. Det er noe som heter at det er dyrt å være fattig. Kommunen trenger ikke å stille seg i denne situasjonen.

Les også

Fortsetter arbeidet med kutt i helsesektoren: – Nivået på tjenestene må ned

Vi må ha en helsetjeneste som tar utgangspunkt i behovene. Det er ikke en konkurranse mellom kommunene i å drive det billigst slik KOSTRA-tallene fremstiller det. Vi må ta utgangspunkt i vår kommune og våre behov. Tallene fra analysen til KOSTRA, kan manipuleres og forhold kan underkommunisere. Men den meldinga vi over flere år har fått fra de som trenger helsetjenester, er entydig. Det trengs mer penger for å drive forsvarlig.

Helse og omsorgsloven er en pliktlov som skal sikre innbyggerne forsvarlige tjenester. Det er de ansatte i førstelinjetjenesten som må følge opp pasienters rettigheter. Derfor er det et trygghetstegn at de sprenger budsjettrammene.

AP, SP og SV sin politikk med å underbudsjettere sektoren, legger grunnlaget for anbudslinja til de borgerlige. Kritikken mot posisjonen fra Rødt er derfor at primæroppgavene må prioriteres fremfor svulstige innvesteringer i prestisjebygg, jfr. OPS-prosjekter m.m. Praksisen som posisjonen driver, fungerer som å spille ball i hatt med FrP og H som denne gang bare fikk 11 stemmer for sitt forslag om konkurranseutsetting. Men om en fortsetter å underbudsjettere, så vil bestemor på anbud bli en realitet.